PROGRAM PRINT
S savinimi ofsetnimi gumami pokrivamo naslednje segmente v tiskarski industriji:
 • listni tisk:
  konvencionalne barve,
  UV tehnologija, hibridne barve;
 • rotacijski tisk:
  časopisni tisk
  in tisk revij;
 • tisk na pločevino:
  konvencionalne barve
  in UV tehnologija;
 • tisk neskončnih obrazcev:
  konvencionalne barve
  in UV tehnologija.

na vrh