Natisni E-naslov

EKOLOGIJA TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU


Področje ravnanja z okoljem imamo v družbi Savatech že od leta 2000 usklajeno z zahtevami standarda ISO 14001.
Svoje delovanje redno prilagajamo zahtevam okoljske zakonodaje. Prizadevamo si, da so vplivi naših dejavnosti na okolje vedno manjši.

Naši prednostni cilji so:

  • preprečevanje onesnaženja okolja,
  • zamenjava nevarnih snovi z manj nevarnimi,
  • gospodarno ravnanje z energijo, surovinami in naravnimi viri,
  • dosledno ločevanje vseh nastalih odpadkov in zmanjševanje specifične količine gumenih odpadkov,
  • izobraževanje in ozaveščanje sodelavcev

Skladnost delovanja z okoljsko zakonodajo je bila v februarju 2009 potrjena s prejetim Okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga je izdala Agencija RS za okolje.


Savatech je že v letu 2000 pristopila k mednarodni pobudi kemijske industrije »Responsible care«. Predstavlja zavezo o odprtem poročanju glede naših aktivnostih za stalno izboljševanje zdravja in varnosti zaposlenih in zmanjševanju obremenjevanja okolja. Z rednim poročanjem vsako leto pridobimo Certifikat za pravico do uporabe logotipa Responsible care«.


Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje. V letu 2004 smo delovanje na področju varnosti in zdravja pri delu uskladili z mednarodnim standardom OHSAS 18001. Za vsa delovna mesta spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. Naš cilj je, da ne bi bilo delovnih nezgod z bolniško odsotnostjo, zato so naše glavne aktivnosti :

  • redno osveščanje zaposlenih,
  • preventivno delovanje,
  • sistematično odkrivanje nevarnih dogodkov in odpravljanje vzrokov.

V vse nove investicijske projekte vključujemo najnovejša dognanja s področja varnosti in zdravja pri delu , varstva pred požarom ter varovanja okolja.


Veliko pozornost namenjamo rednemu izobraževanju. Zavzetost zaposlenih za lastno varnost in skrb za delovno in življenjsko okolje si prizadevamo vzbuditi tudi s posebnimi preventivnimi akcijami: Marec – mesec varnosti in Oktober – mesec varstva pred požarom.


na vrh