Natisni E-naslov

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA

Poslanstvo

Ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik.

 

Vizija

Postali bomo razvojni partner ključnih strank. Naši izdelki bodo kakovostno primerljivi z najboljšimi konkurenti. Postali bomo najbolj fleksibilen in prilagodljiv nišni proizvajalec.
Postali bomo skupnost strokovnih, ustvarjalnih, motiviranih sodelavcev, ki bo gradila svojo prihodnost s povečevanjem svoje konkurenčne sposobnosti.

Ključne strateške usmeritve

  • strategija rasti obsega poslovanja
  • razvoj lokacije Labore v Kranju kot glavnega (a ne edinega) proizvodno-logističnega centra, kjer se osredotočamo na proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo
  • ustrezen razvoj lastne zunanjetrgovinske mreže
  • prenos proizvodnje enostavnih izdelkov z nizko dodano vrednostjo na druge lokacije (off-take, partnerstva,...)
  • aktivno iskanje in uvajanje novih programov
  • povečanje storitvene komponente

 

Vrednote

ODLIČNOST
Odličnost dosegamo v vsem, kar delamo. Je gibalo neprestanih izboljšav in nenehnega razvoja.


USTVARJALNOST
Razvijamo spodbudno delovno okolje, ki sprošča ustvarjalnost in omogoča razvoj sposobnosti zaposlenih.


ZNANJE
Zaposlene motiviramo za uspeh, za pridobivanje in uporabo znanja, v ospredje pa postavljamo timsko delo.


POŠTENOST
Delujemo pošteno in etično, spoštujemo dogovore.


ODGOVORNOST
Z odgovornim odnosom do uresničevanja ciljev, do sodelavcev in do naravnega ter družbenega okolja udejanjamo načela trajnostnega razvoja.


na vrh