Natisni E-naslov

KAVČUKOVE ZMESI V RAZNIH INDUSTRIJSKIH PANOGAH


Industrijske aplikacije obsegajo številne zahtevne tesnilne elemente v strojni tehniki, pogonska jermena in druge specialne aplikacije. Obloge valjev za različne industrije, med katerimi prednjači papirna industrija z velikimi postavitvami gumiranih valjev za zmanjševanje deleža vode v papirni masi. V določenem delu se gumeni materiali še vedno uporabljajo za oblaganje in zaščito procesne opreme ter cistern.

Primeri gumenih izdelkov: brušena tesnila, oblaganje valjev. obloge posod in cistern.
na vrh