Natisni E-naslov

KEMIJSKA ANALIZA GUME


Tabela prikazuje izbrane metode določanja sestavin gume, kemijske odpornosti gume in gumenih izdelkov ter lastnosti sestavin (saj) v skladu z mednarodnimi standardi.
Več o testiranjih ter metodah na ostalih straneh.

PODROČJE MERITEV/DOLOČITEV STANDARD

Guma

Termogravimetrična (TGA) določitev organskih, oksidirajočih in anorganskih sestavin

VDA 675135

Guma

Termogravimetrična (TGA) določitev glavnih komponent

Renault D40 1753/---

Guma, polimeri

Termogravimetrična (TGA) določitev organskih, oksidirajočih in anorganskih sestavin

PV 3927

Polimeri

Temperature faznih prehodov in talilnih ter kristalizacijskih entalpij polimerov z DSC

ASTM D 3418

Guma

Vpliv tekočin na lastnosti gume

ISO 1817, ASTM D 471

Guma

Preizkušanje avtoklavata izdelkov

ISO DIN 8771

Guma, kavčuki Identifikacija surovih kavčukov in kavčukov v gumi z IR spektroskopijo ISO 4650

Saje

pH vrednost

ASTM D 1512

Saje

Jodno število

ISO 1304

Saje

Oljno absorpcijsko število (OAN)

ASTM D 2414

Saje

Izguba teže pri sušenju

ASTM D 1509

Saje

Ostanek na situ

ASTM D 1514, ISO 1437

Saje

Pepel

ASTM D 1506, ISO 1125

 

na vrh