Natisni E-naslov

PRESKUŠANJA IN ANALIZE ORGANSKIH DODATKOV

Mineralna in sintetična olja

 • Identifikacija ali kemijska karakterizacija
 • Določitev vsebnosti parafinskih, naftenskih in aromatskih ogljikovodikov v mineralnih oljih
 • Določitev viskoznosti (dinamične in kinematične)
 • Določitev lomnega količnika in gostote
 • Določitev plamenišča (v odprti in zaprti posodi)
 • Določitev kislinskega ali bazičnega števila in števila umiljenja
 • Določitev jodnega števila
 • Določitev vsebnosti klora in žvepla
 • Določitev vsebnosti vode
 • Določitev hlapnosti


Sredstva proti staranju, premreževalna sredstva, predelovalni dodatki

 • Identifikacija
 • Detekcija primesi
 • Določitev tališča in talilne entalpije
 • Določitev zmehčišča smol
 • Določitev kislinskega števila, števila umiljenja in hidroksilnega števila nekaterih smol
 • Določitev vsebnosti dušika, žvepla in klora
 • Določitev vsebnosti nosilca


Topila

 • Identifikacija
 • Kvalitativna in delno kvantitativna določitev komponent v mešanicah topil
 • Določitev lomnega količnika
 • Določitev vsebnosti vode
 • Določitev vsebnosti nehlapnih primesi

     
Primer razvite TLC plošče (ločene sestavine kavčukovih zmesi)   Ločevanje ekstraktov gume in zmesi s pomočjo preparativne MPLC

 

Koncentracija frakcij na rotavaporju
za povečavo klikni na grafikon


na vrh