Natisni E-naslov

PRESKUŠANJA IN ANALIZE POLIMEROV

Elastomeri, termoplasti, termoseti

 • Identifikacija in določitev kemijske strukture
 • Kvantitativna določitev strukturnih enot v nekaterih kavčukih (SBR, BR, EPDM, NBR, CR, ACM)
 • Kvantitativna določitev celokupnih organskih dodatkov
 • Kvantitativna določitev celokupnih anorganskih dodatkov
 • Kvalitativna določitev posameznih nepolimernih komponent
 • Določitev porazdelitve in povprečij molskih mas
 • Določitev energij in temperatur faznih prehodov (tališča, steklasti prehod, entalpije prehodov)
 • Zasledovanje termičnih sprememb (taljenje, termični razpad, reakcij, toplotnih kapacitet)

Tekstilni materiali

 • Identifikacija vrste in kemijske sestave tekstilnih vlaken
 • Določitev vrste in količine impregnacije na tekstilu
 • Zasledovanje termičnih sprememb tekstila (taljenje, kristalizacija, drugi fazni prehodi)

Kvalitativna določitev komponent kavčukovih zmesi z IR spektroskopijo   Kvalitativna določitev komponent kavčukovih zmesi z IR spektroskopijo (detajl ATR nastavka)

 

IR spekter gumarskih vzorčkov

za povečavo klikni na grafikon


na vrh